Aktualności

Wycieczka na Węgry (Budapeszt, Balaton) 30 maja do 2 czerwca 2019 roku

Zakład Pracy Socjalnej oraz Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia zorganizowali wyjazd naukowo -integracyjny na Węgry w dniach 30 maja do 2 czerwca 2019 roku.

W wyjeździe wzięło udział 65 Studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz Opiekun naukowy Koła ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ.

Wizyta była okazją do poznania stosowanych w praktyce rozwiązań ustrojowych, prawnych i organizacyjnych węgierskiej administracji państwowej i samorządowej. Studenci pracy socjalnej zapoznali się z wyzwaniami zmian społecznych, które mają miejsce na Węgrzech i w regionie.