Założyciele

Założyciele Studenckiego Koła Naukowego „Caritas et Iustitia”
W Tarnowie, dnia 23 lutego 2018 roku

  1. Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. nadzw.
  2. Krystian Drąg
  3. Julia Koncewicz
  4. Monika Syrek
  5. Karolina Szarad
  6. Klaudia Boroniec