Opiekun Naukowy

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „CARITAS ET IUSTITIA  jest ks. dr hab. prof. Uczelni -Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie Bogdan Węgrzyn

Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. Uczelni (w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, dnia 14.06.2018 r.)

Ks. dr hab. prof. Uczelni Bogdan Węgrzyn – Sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, teolog, prawnik kanonista, kapłan diecezji tarnowskiej. Diecezjalny duszpasterz prawników w diecezji tarnowskiej. Delegat Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej (Cenzor). Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Tarnowskiej 29 maja 1993 roku, z rąk Ks. Biskupa Józefa Życińskiego. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych oraz studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych. Przez 12 lat pełnił obowiązki kapelana szpitala i hospicjum w Limanowej. Za posługę wśród chorych i umierających wyróżniony w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie ogólnopolskim tytułem przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza “Miłosierny Samarytanin Roku 2009″. Przez kilka lat był wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesorem nadzwyczajnym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Wykładał także przez wiele lat w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny w Tarnowie (zajęcia zlecone), jako współpracownik Katedry Prawa Kanonicznego. Obecnie profesor Uczelni w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie – Instytut Administracyjno-Ekonomiczny. Dnia 2 stycznia 2018 roku został powołany przez Rektora, na wniosek Dyrektora Instytutu Administracyjno- Ekonomicznego, do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Pracy Socjalnej. Członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, członek współpracownik Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Wydział Nauk Prawnych, członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, członek Stowarzyszenia św. Ivo Helory Patrona Prawników ARS LEGIS w Krakowie. Był przez kilkanaście lat nauczycielem religii, języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole średniej. Uczestnik kilku międzynarodowych grantów badawczych. W nagrodę za rozprawę habilitacyjną otrzymał stypendium naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.