Opiekun Naukowy

Opiekunem Studenckiego Koła Naukowego „CARITAS ET IUSTITIA jest ks. dr hab. prof. Uczelni –Akademii Tarnowskiej  Bogdan Węgrzyn

 

Ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. Uczelni (w Pałacu Prezydenckim w Warszawie, dnia 14.06.2018 r.)

Ks. dr hab. prof. Uczelni Bogdan Węgrzyn – Sędzia audytor Sądu Diecezjalnego w Tarnowie, teolog, prawnik kanonista, kapłan diecezji tarnowskiej. Diecezjalny duszpasterz prawników w diecezji tarnowskiej. Delegat Biskupa Diecezjalnego do oceny ksiąg treści religijnej (Cenzor). Delegat Biskupa Diecezjalnego ds. ochrony dzieci i młodzieży w diecezji tarnowskiej.

Święcenia kapłańskie przyjął w Katedrze Tarnowskiej 29 maja 1993 roku, z rąk Ks. Biskupa Józefa Życińskiego. Ukończył studia doktoranckie w zakresie nauk teologicznych oraz studia doktoranckie w zakresie nauk prawnych. Przez 12 lat pełnił obowiązki kapelana szpitala i hospicjum w Limanowej.

Za posługę wśród chorych i umierających wyróżniony w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie ogólnopolskim tytułem przez Ks. Kardynała Stanisława Dziwisza “Miłosierny Samarytanin Roku 2009″.

Przez kilka lat był wykładowcą na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu i profesorem nadzwyczajnym Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu. Wykładał także przez wiele lat w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie – Wydział Teologiczny w Tarnowie (zajęcia zlecone), jako współpracownik Katedry Prawa Kanonicznego.

Obecnie profesor Uczelni w Akademii Tarnowskiej w Tarnowie – Wydział Administracyjno-Ekonomiczny. Dnia 2 stycznia 2018 roku został powołany przez Rektora, na wniosek Dyrektora Instytutu Administracyjno- Ekonomicznego, do pełnienia funkcji Kierownika Zakładu Pracy Socjalnej (pełnił tę funkcję do 30 sierpnia 2020 roku). Ponownie z dniem 1.10.2022 roku został powołany na Kierownika Katedry Pracy Socjalnej na Wydziale Administracyjno – Ekonomicznym Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie.  W związku z zainicjowaniem działalności Hospicjum Domowego dla dzieci i dorosłych przy Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie z dniem 19 maja 2023 roku został powołany przez Rektora Uczelni na Opiekuna tegoż Hospicjum.

Dnia 6 października 2020 roku został przez Rektora powołany do pełnienia funkcji Pełnomocnika Rektora ds. Etyki. Natomiast Zarządzeniem nr 115/2020 Rektora z dnia 28 grudnia 2020 roku został powołany do pełnienia funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego ds. Nauczycieli Akademickich Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie (obecnie Akademia Tarnowska). Członek Międzynarodowego Towarzystwa Naukowego Fides et Ratio, członek współpracownik Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – Wydział Nauk Prawnych, członek zwyczajny Stowarzyszenia Kanonistów Polskich, członek Stowarzyszenia św. Ivo Helory Patrona Prawników ARS LEGIS w Krakowie. Był przez kilkanaście lat nauczycielem religii, języka łacińskiego i kultury antycznej w szkole średniej.

Uczestnik kilku międzynarodowych grantów badawczych. W nagrodę za rozprawę habilitacyjną otrzymał stypendium naukowe na Uniwersytecie Wiedeńskim w Austrii. Autor wielu publikacji naukowych i popularno-naukowych.