Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sejmie RP (15-16 kwietnia 2019 r.)

W dniach od 15 do 16 kwietnia 2018 roku w Sejmie RP w Warszawie odbyła się XI. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „ Ochrona praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej ’’. Komitet naukowy konferencji stanowili prawnicy z Polski i ze świata. W skład komitetu naukowego z PWSZ w Tarnowie weszli Pani Prof. dr hab. Anna Łabno oraz ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, profesor PWSZ. Ksiądz  Bogdan Węgrzyn wygłosił referat naukowy na temat: „  Aktualna problematyka etyczno – prawna postaw godzących w życie i zdrowie ”.  Naszą Uczelnię oraz Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia reprezentowali Opiekun Naukowy i Studenci.