Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sejmie RP

W dniach od 23 do 24 kwietnia 2018 roku w Sejmie RP w Warszawie odbyła się X. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „ Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania ’’. Komitet naukowy konferencji stanowili prawnicy z Polski i ze świata. W skład komitetu naukowego z PWSZ w Tarnowie weszli Pani Prof. dr hab. Anna Łabno oraz ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, profesor PWSZ. Ksiądz  Bogdan Węgrzyn wygłosił referat naukowy na temat: „  Sztuczne przekazywanie życia. Aspekty etyczno- prawne”.  Naszą Uczelnię oraz Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia reprezentowali Opiekun Naukowy i Student   Krystian Drąg, przewodniczący Koła.

 

Uczestnicy Konferencji Międzynarodowej

 

Sala Kolumnowa Sejmu RP
Agnieszka Kania (UP w Krakowie); Krystian Drąg (Przewodniczący SKN Caritas et Iustitia)
ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ;; Senator Jerzy Chróścikowski (Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi)
Prof. dr hab. Vladyslav Fedorenko (Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy): Krystian Drąg (Przewodniczący SKN Caritas et Iustitia)
ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ; Dr Zbigniew Władek (UMCS)
ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ; prof. dr hab. Vladyslav Fedorenko (Ministerstwo Sprawiedliwości Ukrainy); prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia (UJK, były Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny); mgr inż. Janusz Baratyński
Prof. dr hab. Wojciech Kaute; dr Jan Plis (UR); dr n.med. Łukasz Pilarz (UŚ); mgr Michał Skóra (UR); dr Anna Feja-Paszkiewicz (UZ)

 

Prof. dr hab. Andrzej Bisztyga (UZ);  ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ;  mgr inż Janusz Baratyński (UJK)