Browse Author by skn.cei
Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sejmie RP

W dniach od 23 do 24 kwietnia 2018 roku w Sejmie RP w Warszawie odbyła się X. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „ Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania ’’. Komitet naukowy konferencji stanowili prawnicy z Polski i czytaj dalej…