Aktualności

Wycieczka naukowo – integracyjna do Wilna ( Litwa )

Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia zorganizowało wyjazd naukowo -integracyjny do Wilna ( Litwa)  w dniach 1 do 4 listopada 2018 roku. W wyciecze wzięło udział 55 Studentów ( studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz Opiekun naukowy Koła ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ.