Aktualności

Studenci pracy socjalnej w Hospicjum ks. Jana Kaczkowskiego w Pucku

Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia zorganizowało wyjazd naukowo -integracyjny do Hospicjum ks. Jana Kaczkowskiego w Pucku oraz do Trójmiasta (Gdańsk, Gdynia, Sopot) w dniach 14 do 18 marca 2019 roku. W wyjeździe wzięło udział 40 Studentów (studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz Opiekun naukowy Koła ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ.

Nasz Opiekun Naukowy ks. prof. PWSZ dr hab. Bogdan Węgrzyn był również kapelanem szpitala i hospicjum w Limanowej przez 12 lat (1998-2010). W czasie naszego pobytu w hospicjum w Pucku ks. Bogdan Węgrzyn skierował do nas następujące słowa: „Każdy z nas, a cóż dopiero człowiek nieuleczalnie chory, bardzo potrzebuje poczucia akceptacji, bezpieczeństwa. Ofiarować komuś swój czas, to największy dowód bycia dla tej osoby. Św. Ignacy Antiocheński w liście do Efezjan napisał: „Lepiej jest milczeć i być niż mówić, a nie być”. Być z drugim człowiekiem. Dać mu swój czas i siebie takim jakim się jest to największy dar. Być, to sztuka, której trzeba się uczyć każdego dnia. Z byciem nieuchronnie związana jest cnota cierpliwości, a z nią zaś akceptacja ograniczoności cierpiącego. Kiedy jesteśmy z chorym człowiekiem, musimy też pamiętać, że pomoc powinna być organizowana integralnie, tzn. na trzech płaszczyznach: psychicznej, fizycznej i duchowej. Nie możemy przewartościować żadnej z tych płaszczyzn. One tworzą całość. Najczęściej jednak koncentrujemy się na tej fizycznej, popełniając tym samym błąd. Tymczasem harmonia tej triady ma istotne znaczenia dla jakości funkcjonowania każdego człowieka, tym bardziej chorego”.