Aktualności

Wycieczka naukowo – integracyjna do Wilna ( Litwa )

Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia zorganizowało wyjazd naukowo -integracyjny do Wilna ( Litwa)  w dniach 1 do 4 listopada 2018 roku. W wyciecze wzięło udział 55 Studentów ( studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz Opiekun naukowy Koła ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ.

Aktualności

Wycieczka naukowo – integracyjna do Lwowa (Ukraina)

  Studenckie Koło Naukowe Caritas et Iustitia zorganizowało wyjazd naukowo -integracyjny do Lwowa na Ukrainie w dniach 1 do 3 czerwca 2018 roku. W wyciecze wzięło udział 60 Studentów ( studiów stacjonarnych i niestacjonarnych) oraz Opiekun naukowy Koła ks. dr hab. Bogdan Węgrzyn, prof. PWSZ. Program wycieczki: 1.06.2018 r., piątek – wyjazd z Tarnowa godzina czytaj dalej…

Aktualności

Międzynarodowa Konferencja Naukowa w Sejmie RP

W dniach od 23 do 24 kwietnia 2018 roku w Sejmie RP w Warszawie odbyła się X. Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat: „ Powszechny i regionalne systemy ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia – bariery – nowe wyzwania i rozwiązania ’’. Komitet naukowy konferencji stanowili prawnicy z Polski i czytaj dalej…